Рандори но Ката-17 Техники

Junanahon

Рандори но ката (Randori no kata или Junanahon ) е основната ката в Томики Айкидо. Junanahon се състои от 17 основни техники, които, с техните вариации, се използват и в състезанието Танто Рандори (Tanto Randori). Те са разпределени в четири категории: Атеми, Хиджи, Текуби, Уки Ваза (Atemi, Hiji, Tekubi и Uki Waza). Кенджи Томики много години обмисля кои техники да включи в Junanahon, като пропуска техники от старите стилове, които счита за твърде сложни и опасни за състезанията.


                                       Атеми Ваза (Atemi Waza)

Пет техники, които са класифицирани като блъскащи техники.

           Шомен Ате (Shomen Ate)

           Айгамае Ате (Aigamae Ate)

           Гякугамае Ате (Gyakugamae Ate)

           Гедан Ате (Gedan Ate)

           Уширо Ате (Уширо Ate)                                          Хиджи Ваза (Hiji Waza)

 Пет техники, които са класифицирани като техники върху лакътя.

         Оши Таоши (Oshi Taoshi)

              Уде Гаеши (Ude Gaeshi)

              Хики Таоши (Hiki Taoshi)

              Уде Хинери (Ude Hineri)

              Уаки Гатаме (Waki Gatame)

             

                                   Текуби Ваза (Tekubi Waza)

 Четири техники, които са класифицирани като техники върху китката.

        Коте Хинери (Kote Hineri)

        Коте Гаеши (Kote Gaeshi)

       Тенкай Коте Хинери (Tenkai Kote Hineri)

       Тенкай Коте Гаеши (Tenkai Kote Gaeshi)                                        Уки Ваза (Uki Waza)

 Три техники, които са класифицирани като хвърлящи техники.

         Mae Отоши (Mae Otoshi)

         Суми Отоши (Sumi Otoshi)

         Хики Отоши (Hiki Otoshi)