Томики Айкидо (Aikido Shodokan, Kyougi randori) e състезателен стил Айкидо, създаден от професор Кенджи Томики (10.03.1900 - 25.12.1979г).

Кенджи Томики е един от първите ученици на Морихей Уешиба, създатеят на Айкидо. Една от целите му е да се въведе елемент на конкуренция или свободна състезателна игра Рандори (Randori), нещо, което  не се практикува в Айкидо. Стилът на  Кенджи Томики  се стреми да съчетае спортния варянт на Джудо с духовното спокойствие на традиционното Айкидо. Идеята на състезателното Айкидо е  проверка на собствените  умения, а не победа над опонента (победата трябва да бъде над собственото его).

През годините между 1920-1930-та сенсей Томики изучава интензивно Джудо  при Джигоро Кано, основател на съвременното Джудо, и Айкидо при Морихей Уешиба, основателят на Айкидо. Кенджи Томики получава ранга 8-ми дан в  Джудо и Айкидо.

Състезанията се провеждат по няколко формата: Танто Рандори (Tanto Randori), Тошу Рандори (Toshu Randori), Тай Сабаки (Tai Sabaki), а също и Ката (Embu). В състезанията по Ката се изпълняват катите, практикуващи се в Томики Айкидо: Рандори Но Ката, Кори Дай Сан, (Randori No Kata, Koryu - Dai - San), както и отворена (свободна) ката.  

В Танто Рандори (Tanto Randori) има определена атака с  Танто (силиконов или каучуков нож) и защита (toshu) с празни ръце. Тошу (toshu) може да се защитава само с техники от Рандори но ката (Randori no kata). Танто може се да се противопостави с първите пет техники Атеми Ваза (Atemi Waza).

Тошу Рандори (Toshu Randori) е с голи ръце - и двамата състезатели изпълняват техники един на друг и се опитват да се съпротивляват и противодействат на техниките на другия. Състезанията се провеждат по определени правила.


   

           Кенджи Томики

1900 Born Kakunodate, Akita prefecture
1914 Entered Yokote Junior High School
1919 Received 1st Dan in Judo
1922 Entered preparatory course at Waseda University 
        and joined the judo club

1926 Met Morihei Ueshiba
1927 Attained 5th dan in Judo
        Married Shigeko Naba (who died from an illness in 1942)
1929 Entered a judo match held in the presence of the emperor
1931 Started to teach at Kakunodate junior high school
        Met Hideo Oba
1936 Left Japan for Daido Gakuin in Manchuria
1938 Assistant professor at Kenkoku University in Manchuria
1940 Received 8th dan in Aikido from Morihei Ueshiba
1941 Professor at Kenkoku University in Manchuria
1943 Marriage to Fusae Yanagi
1945 Interned in Siberia
1948 Returned to Japan
1949 Part-time teacher at Waseda University
        Full-time secretary of Kodokan
1951 Full-time teacher at Waseda University
        Shihan of the Waseda Judo Club
1953 Visited the United States as a member of a judo mission
1954 Became a professor at Waseda University

1958 Set up an Aikido club at Waseda University
1969 Received 8th dan in judo
1970 Retired from Waseda University
        The First All Japan Student Aikido Tournament
1974 Established the Japan Aikido Association
        and became the first chairman of the JAA
1975 Became the vice chairman of Nihon Budo Gakkai
1979 Passed away due to colon cancer


https://studygrouptomikiaikido.blog/